Hollander beater

QUÈ ÉS UNA PILA HOLANDESA?

Màquina artesana amb la qual es preparen les fibres vegetals per fabricar de manera immediata un full de paper. La pila es compon d’un moló amb una ganiveta regulable (distància i pressió) amb la finalitat de sotmetre la fibra a un procés d’escurçament i hidratació. Segons el tipus de fibra vegetal, amb un ús adequat de la pila, es poden optimitzar la resistència i la formació del full.

La pila holandesa és un instrument per refinar la pasta amb la qual farem paper. Ens permet controlar la pressió sobre la fibra de tal manera que podem decidir com quedarà en refinar-la i crear així diferents tipus de papers.

Per a més informació sobre la pila holandesa, podeu consultar l’enllaç següent de Tallers Soteras, constructors de les piles holandeses Soteras.